HANNA KRONQVIST

Hanna Kronqvist är en flerfaldigt prisbelönt kördirigent och musikpedagog som brinner för och inspireras av mötet mellan människor och musik. 

År 2023 tillträdde hon som ordinarie dirigent för Florakören och Brahe Djäknar. Utöver studentkörerna vid Åbo Akademi är hon även dirigent för kammarkören NOX i Vasa och för den allfinlandssvenska projektkören Exaudio. 

Hon har tidigare varit dirigent för bl.a. Evivakören, Vokalensemblen Röster och ÅK Ensemble samt tonbildat ett stort antal körer. Kronqvist är även en flitigt anlitad körcoach och en efterfrågad arrangör av körmusik. Tillsammans med sina körer har hon vunnit tävlingar, priser och utmärkelser både i Finland och utomlands. Under hennes ledning vann kören Exaudio i november 2023 kammarkörskategorin i den prestigefyllda internationella mästerskapstävlingen Grand Prix of Nations och i juni 2023 erhöll kören NOX två guldstämplar i körmönstringen Tampereen Sävel. Våren 2007 ledde hon som vikarierande dirigent Florakören till seger i Fleichmann International Trophy Competition på Irland. År 2009 tilldelades hon Svenska Kulturfondens framtidspris. 

Hanna Kronqvist är styrelseordförande för DUNK, De ungas musikförbund i Svenskfinland, och en av grundarna till Finlands ungdomskör -Suomen Nuorisokuoro.

ULF LÅNGBACKA

Ulf Långbacka (1957-) var Florakörens dirigent i 31 år från år 1991 till år 2022. Långbacka har studerat musikvetenskap vid Åbo Akademi och dirigering, pianospel och sång vid Sibelius-Akademin. Han avlade diplom i körledning 1987. Han har deltagit i ett stort antal dirigentkurser i Finland och utomlands under ledning av bl.a. Peter Erdei, Eric Ericsson och Harry Christophers.

Långbacka har verkat som dirigent för bl.a kammarkören Cantabile och kören vid Helsingfors konservatorium samt som lärare i dirigering vid Sibelius-Akademin. År 1991 vann Cantabile under Långbackas ledning första pris i klassen för modern musik i EBU:s körtävling Let the People Sing. 

1991 utnämndes han till lektor i musik vi Åbo Akademi och till dirigent för Florakören och Brahe Djäknar, där han själv under åren 1977-1980 sjöng första bas. Under åren 1993-1996 var Ulf Långbacka förbundsdirigent för Finland svenska Körförbund. Han har även komponerat musik för alla körformer, bl.a promotionskantaten “Det Inre Ljuset”, som han komponerade till Åbo Akademis 80-års jubileum år 1998.

Efter ett års tjänstledighet från lektoratet och dirigentskapet för ÅA:s studentkörer återvände Långbacka till dessa poster i början av hösten 2001.

GOTTFRID GRÄSBECK

Gottfrid Gräsbeck (1927-2010) var sedan 1991 pensionerad lektor i musik vid Åbo Akademi, där han lett Åbo Akademis studentkörer Florakören och Brahe Djäknar samt Akademiska Orkestern i hela 35 år.

Hans verkförteckning upptar över 150 opus – främst musik och arrang- emang för kör men också orkesterstycken och elektronmusik. Gräsbeck skrev 1959 det första punktuella instrumentalstycket i Finland och Nordens första multimediaverk 1966, Stämmor ur Elementen. Gräsbeck var Florakörens hedersdirigent.

ANNA JOHNSON

Anna Johnson (1980) började sin körbana i Ingå församlings barn- och ungdomskör, och i samband med flytten till studieorten Åbo sjöng hon in i Florakören år 1999. Sedan år 2001 har hon innehaft vicedirigentposter i kören och genom det uppdraget blivit inspirerad att utbilda sig vidare inom ensembleledning vilket skett genom kurser ordnade av FSSMF och MWI. Johnson har avgångsbetyg från Musikinstitutet Kungsvägen, huvudämne violin, och hon har studerat solosång för Ulla Ståhl-Grapes vid Åbonejdens Musikinstitut. Hon är även grundande medlem och sångare i den finlandssvenska projektkören Exaudio samt sångare i kammarkören Key Ensemble.

Under höstterminen 2009 ledde Anna Johnson Florakören vid Åbo Akademi tillsammans med Heidi Gräsbeck och inför år 2010 valdes Johnson till körens dirigent. På programmet stod bland annat en vårkonsert, en konsertturné i Slovenien och Österrike tillsammans med Brahe Djäknar samt de traditionella adventskonserterna i Åbo domkyrka med akademins körer och orkester. 2013 gav Florakören ut skivan Jag är en dans på vilken Johnson medverkar som dirigent i 4 verk.

Anna Johnson leder Pargas amatörorkester sedan 2011 och Pargas damkör sedan hösten 2012. I denna roll har Johnson 2012 initierat och sedan dess ofta varit konstnärlig ledare för den årligen återkommande adventskonserten med ortens ensembler i Pargas kyrka. 2013 utgav Pargas Manskör julskivan The First Nowell – Den första Julen på vilken Johnson dirigerar manskören och amatörorkestern i några spår som även arrangerats av henne. Pargas damkör har under de senaste åren utmärkt sig under Johnsons ledning med sångspelet Lyda och Lyra i november 2013 i samband med 45-årsjubileet, och Kvinnainen med bland annat det kalevalainspirerade verket Suden Aika i oktober 2015.

År 2012 erhöll Anna Johnson FSSMFs dirigentpris ur Kurt-Erik Långbackas fond. 2016 utgavs Johnsons första körverk Emigrantvisa (Sulasol).

HEIDI GRÄSBECK

Heidi Gräsbeck (f. 1979) vikarierade Ulf Långbacka som dirigent hösten 2010, i samverkan med Anna Johnson. Heidi har en examen i juridik från Alicante universitet i Spanien (2004). Därtill har hon en musikerexamen och B-examen i klassisk sång från Åbo konservatorium 2014. Sedan 2004 är Heidi bosatt i Åbo och arbetar för närvarande som frilansande översättare och musiker. Hon är bl.a. konstnärlig ledare för kören Sekakuoro Kulkuset i Åbo.

Heidi sjöng i Flora 2001–2002 samt 2004–2010. Under sin tid i kören var Heidi mycket aktiv som solist, tonbildare, vicedirigent och till och med koreograf, samt på olika administrativa förtroendeposter. Intresset för sång och kördirigering växte och nådde full blomstring under tiden i kören. Det bästa minnet från den korta tiden som dirigent utan förleden ”vice” är det finsk-svenska körslaget i Linköping och Intågskoralen i domkyrkan samma höst. De många fina erfarenheter som Heidi har fått tack vare Florakören (bl.a. deltagande i prominenta ensembler såsom Camerata Aboensis, Key Ensemble och Exaudio, samt dirigentskapet för Kulkuset) gör att hon ser tillbaka på tiden i Flora med stor tacksamhet och värme. 

HEIKKI SEPPÄNEN

Läsåret 2000-2001, under Ulf Långbackas tjänstledighet, dirigerades Florakören av Heikki Seppänen. Under Heikki Seppänens ledning 00-01 upp- trädde Florakören bl.a. med Moskvas Symfoniorkester samt åkte på kon- sertturné till Sverige och Danmark.